Nyitólap / Szolgáltatásaink / Komplex pszichológiai vizsgálatok

Pszichológia felmérések

Az ügyfél által kiválasztott jelentkezők pszichológiai értékelése, elsősorban olyan teszt(ek) segítségével, mely(ek) segítségével hasznos információkhoz juthatunk a jelölt munkahelyi környezetben tanúsított viselkedésformáit, személyiségét illetően.

A gyakorlatban leginkább használt teszt, mely a fent említett céloknak megfelel, a CPI (California Psychological Inventory).

CPI a normál személyiség alapdimenzióinak megragadására koncentrál, az egészséges érett személyiség mindennnapi társas viselkedésének jellemzésére és előrejelzésére szolgál. A teszteljárások diagnosztikus értékét az általuk nyerhető adatok megbízhatósága és az abból levonható következtetések érvényessége adja meg.

Ezen kritérium alapján a CPI ma az egyik legmagasabbra értékelt személyiség-kérdőív.

A CPI a személyiség pozitív, kívánatos tulajdonságait próbálja diagnosztizálni, a normális személyiségtartományon belüli különbségeket méri. Alkalmazhatósága emiatt rendkívűl széleskörű: pedagógiai kutatásoknál, vezetők kiválasztásánál, üzleti és ipari területeken, valamint tanácsadó intézményekben használják. A teszt számos állítást tartalmaz, amelyre a vizsgált személy igen-nem válaszokkal jelezheti az állításokkal kapcsolatos véleményét. Az átlagos kitöltési idő (számítógépen) 25-30 perc. A tételekre adott válaszok 18 skálát szolgálnak ki, a skálák mindegyike a személyközi viselkedés egy-egy vetületét térképezi fel. A 18 skálán kapott értékeket a program összesíti, a felrajzolt profil alapján értékelhető a vizsgált személy.

A 18 skála arra szolgál, hogy átfogó képet adjon a személyek interperszonális viselkedéséről és feltárja a szociális alkalmazkodás, emocionális, teljesítmény-motivációs, intellektuális és morális hátterét. Az egyes skálák hagyományos személyiség jellemzőket írnak le, megmutatják, hogy milyen megoldási módokat részesít előnyben vagy alkalmaz gyakran a vizsgált személy, illetve a skálán elért eredménye alapján milyen tulajdonság-együttessel jellemezhető.

A 18 skálát az értelmezés megkönnyítésére 4 osztályba csoportosíthatjuk. Az első osztályba sorolt skálák a dominancia-alárendelődés tengely mentén vizsgálják a személy interperszonális hatékonyságát, kiegyensúlyozottságát továbbá a szociális ügyesség és önbizalom mutatóit. A második osztály skálái vizsgálják a szocializáltság, szociális érettség, felelősségérzet és a személyiség értékrendszerének mutatóit. A harmadik osztály skálái az intellektuális hatékonyságot és a teljeítmény motivációs hátterét mérik. A negyedik osztály skálái az érdeklődés irányultságát mérve adnak információt a személy szociális viselkedéséről.

A teszt felvételét követően az eredményeket egy részletes és személyes beszélgetés keretében a vizsgált személlyel közösen értékeli ki a Horváth Recruitment Kft. pszichológusa, majd a teszt és a beszélgetés eredményeit elemezve és összefoglalva, írásos beszámolót készít a vizsgált személyről a megbízó részére.

 Nyomtatási kép